Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijos įteikimas

Mažeikių rajone kasmet teikiama Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija. Laureatų sąraše nemažai kultūros darbuotojų, pedagogų, kūrybine veikla išsiskiriančių mūsų rajono gyventojų.

Šiandien, kovo 7 d. įteikta Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro režisierei, Vytauto Klovos muzikos mokyklos teatrinio meno mokytojai metodininkei Airidai Lementauskienei – už kraštiečių, režisieriaus J. Vaičkaus ir rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos idėjų sklaidą, nacionalinės dramaturgijos populiarinimą, literatūrinius kūrybinius, meninius pasiekimus, altruistinę veiklą.

Diena prasidėjo šv. Mišiomis Židikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Tęsėsi Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos kapo ir memorialinio muziejaus lankymu. Premijos įteikimo ceremonija vyko Renavo dvaro sodyboje.

Scroll to Top