Apie mus

Mažeikių kultūros centras – daugiasritė kultūros įstaiga, kuri įgyvendina įvairaus pobūdžio meno ir kultūros projektus. 

Įstaiga, vykdydama jam priskirtas funkcijas ir keliamus tikslus, tenkina visuomenės kultūrinius poreikius, plėtoja mėgėjų meną, kuria menines programas, puoselėja edukacinę, pramoginę veiklą, etninę kultūrą, rūpinasi tautinių tradicijų išsaugojimu, profesionalaus meno sklaida, organizuoja tarptautinius meno, teatro, muzikos festivalius, taip sudarydama sąlygas miesto visuomenei pažinti Lietuvos ir užsienio profesionalaus meno kolektyvus bei atlikėjus. 

Kultūros centras bendradarbiauja su rajono ugdymo įstaigomis, kurioms suteikiama galimybė ir tinkamos sąlygos įgyvendinti idėjas ir meninę jos išraišką.

Aktyviai veikia 15 mėgėjų meno kolektyvų, studijų, klubų, kurie aktyviai dalyvauja miesto ir rajono bei apskrities šventėse, respublikiniuose ir užsienio festivaliuose bei konkursuose. Dauguma kolektyvų įvertinti aukščiausia kategorija, o net trims įteiktas prestižinis „Aukso paukštės“ apdovanojimas.

Pranešimas apie Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro pavadinimo pakeitimą

Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-222  „Dėl Mažeikių kultūros centro pavadinimo ir nuostatų patvirtinimo“  nusprendė Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centrui suteikti Mažeikių kultūros centro pavadinimą ir vadinti Mažeikių kultūros centru.

Scroll to Top