Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena, kai Lietuva prisimena masinius Sovietų Sąjungos vykdytus trėmimus

Mažeikių kapinėse, prie Tremtinių kryžiaus ir laisvės gynėjų kapo, šiandien iškilmingai pagerbti mūsų krašto ir visos šalies tremtiniai.

Pusiaudienį stabtelta visuotinei tylos minutei – pamąstymams apie praeitį, dabartį, ateitį ir laisvės kainą.

Pavakary prie miesto geležinkelio stoties organizuotas atminimo vakaras „…Kaip medžiai, tylūs, išrauti“. Pagerbti tautiečiai, nukentėję nuo tremties ir kalinimų, prisimintos tragiškos netektys ir pasipriešinimas okupacijai. Prie atminimo lentos uždegtos žvakės ir padėtos gėlės.

Mažeikių rajono savivaldybės vicemerė Živilė Undraitienė linkėjo branginti tai, ką turime šiandien.

Prisiminimais ir mintimis pasidalino Lietuvos šaulių 8 rinktinės Mažeikių generolo Povilo Plechavičiaus 801 kuopos vadas Pranas Trakinis.

Renginyje dalyvavo Mažeikių kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Atmintis“ (vad. Zita Gužauskienė), muzikos kūrėja ir atlikėja Inga Grušaitė, Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamasis teatro aktoriai (rež. Airida Lementauskienė), Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos vokalinis ansamblis ir solistės Saulė Činčiukaitė, Ugnė Gerikaitė, Neila Saračinskaitė (mokytojos Eridana Tallat-Kelpšienė, Inga Šopienė), Lietuvos šaulių 8 rinktinės Mažeikių generolo Povilo Plechavičiaus 801 kuopa (vadas Pranas Trakinis).

Po renginio iškilminga eisena nuo Mažeikių geležinkelio stoties nusidriekė iki Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios, kur buvo aukojamos šv. Mišios.

Scroll to Top