Tremtinių ir politinių kalinių choras „Atmintis“

Kolektyvą 1989 m. įkūrė chorvedė Gražina Degutienė. Nuo 1993 m. iki 2011 m. jam vadovavo muzikos pedagogė Margarita Jutkuvienė, o nuo 2011 m. vasario mėn. iki šiol – chorvedė Zita Gužauskienė.

2003 m. choras dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje. Kolektyvo iniciatyva nuo 2003 m. kas dvejus metus Mažeikiuose organizuojami tremtinių ir politinių kalinių chorų festivaliai. Atlikėjai koncertuoja visose respublikinėse politinių kalinių ir tremtinių chorų dainų šventėse ir festivaliuose, aktyviai dalyvauja religiniuose renginiuose, žuvusių partizanų paminklų šventinimo ceremonijose, valstybinių švenčių minėjimuose.

„Atmintis“  noriai bendrauja su Viekšnių, Renavo jaunimu, Mažeikių šauliais. Kas dvejus metus kartu su  Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Mažeikių skyriumi Motinos dienos proga organizuoja festivalį „Ačiū Tau, mama, tariu“.

Zita Gužauskienė – vadovė.

Mob. 8 608 96 190.

El. p. zituteg@gmail.com

Atnaujinta: 2018 m. November 16 d.
PAKLAUSK
Skip to content