Skrajojamasis Juozo Vaičkaus teatras, oficialiai gyvavęs 1911–1914 m., Mažeikių kultūros centro direktorės Kristos Kinčienės ir mokytojo eksperto Martyno Januškos iniciatyva atgimė Mažeikiuose beveik po 100 metų. 2010-aisiais suvaidintas pirmasis J. Vaičkaus pastatytas spektaklis pagal Žemaitės ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės komediją ,,Velnias spąstuose“ (rež. M. Januška).

Nuo 2011 m. Skrajojamojo  teatro globą perėmė režisierė, pedagogė Airida Lementauskienė. Jos debiutas – spektaklis, pastatytas pagal Balio Sruogos komediją ,,Dobilėlis penkialapis“.

2013 m. visuomenei pristatytas groteskinis spektaklis pagal Kazio Sajos groteską ,,Mamutų medžioklė“. 2014 m., minint Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines, parengtos teatro interpretacijos ,,Jau saulelė“. 2015 m. kartu su kultūros centro ,,Draugystės“ choru (vadovas R. Grušas) pristatytas sakralinis spektaklis ,,Jobas“ pagal „Senojo Testamento“ Jobo knygą Karolio Voitylos sukurtą dramą, pritaikytą scenai.

2012 m. teatras J. Vaičkaus atminimui ir jo teatro darbams įprasminti pradėjo organizuoti kasmetinius mėgėjų teatrų ir poetų sambrūzdžius, kurie tapo ,,Teatro, dainos ir poezijos skrajonėmis“ Žemaitijoje. „Skrajonės“ suburia nemažai bendraminčių ir iš aplinkinių rajonų. 2016 m. ,,Skrajonių“ projektas bendram darbui poezijos spektaklyje ,,Langas“ (pagal Virginijaus Sungailos poeziją ir Renato Selenio giesmes) sutelkė Mažeikių muzikos, teatro ir fotografijos kūrėjus.

Atgimusiam teatrui suteikta mėgėjų meno kolektyvų I kategorija.

Martynas Januška – teatro režisierius.

Atnaujinta: 2018 m. December 3 d.
PAKLAUSK
Skip to content