Informacija apie skelbiamus konkursus ar laisvas darbo vietas

Direktoriaus pavaduotojas

Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centras, 190300048

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO BENDRIESIEMS REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) direktoriaus pavaduotojo bendriesiems reikalams (toliau – Pavaduotojas) pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir pavaduotojų grupei, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.
2. Pavaduotojo pareigybės lygis – A2. Pareigybės kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių – 1120357
3. Pavaduotojo pareigybės paskirtis – Kultūros centro funkcijų, tikslų ir uždavinių įgyvendinimas, bendrosios veiklos, administracinio ir ūkinio darbo organizavimas, planavimas ir kontroliavimas.
4. Pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Kultūros centro direktoriui.

Platesnė informacija: UŽIMTUMO TARNYBA
Atnaujinta: 2022 m. November 8 d.
PAKLAUSK
Skip to content