Gegužės 7 d. Mažeikių kultūros centre vyko tremtinių ir politinių kalinių chorų šventė „Ačiū tau , Mama, tariu“.
Koncerte dalyvavo Mažeikių kultūros centro popgrupės solistės – Gabrielė Puidokaitė ir Eva Stonkutė (vad. Antanas Dargis), lopšelio-darželio „Gintarėlis“ mažoji solistė Rustė Valantavičiūtė (vad. Roma Skirmontienė), Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Atmintis“ (vad. Zita Gužauskienė), Telšių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties aidai“ (vad. Milda Ulkštinaitė), Plungės rajono savivaldybės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Tėvynės ilgesys“ (vad. Rūta Černeckienė), Gargždų kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Atminties aidai“ (vad. Kristina Katauskienė), Šiaulių kultūros centro choras „Tremtinys“ (vad. Romualdas Pečeliūnas), Mažeikių kultūros centro vokalinis ansamblis „Linksmoji pusiaukelė“ (vad. Stanislovas Žebrauskas).

Comments are closed.

PAKLAUSK
Skip to content