Rugpjūčio 4 dieną Ariogaloje vyko kasmetinis sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Dvidešimt aštuntą kartą susirinko buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, laisvės kovų dalyviai ir juos gerbiantys Lietuvos žmonės. Šiems žmonėms svarbu išsaugoti laisvės kovų istoriją ir perduoti ją jaunajai kartai.

Dainavo LPKTS tremtinių jungtinis choras tarp kurių ir Mažeikių rajono savivaldybės politinių kalinių ir tremtinių choras „Atmintis“ (vad. Zita Gužauskienė). Diskusijų palapinėje buvo eksponuojama paroda, vyko istorinės atminties diskusija. Partizanų stovykloje diskutuota apie partizanų uniformą, ginklus ir gyvenimą bunkeriuose.

Šventinėje popietėje dainavo Vytautas Šiškauskas, Emilija Bagdonaitė ir ansamblis „Tėviškės aidai“ iš Punsko.

Leave a Reply

PAKLAUSK
Skip to content