Lietuvos kultūros centrų asociacijos nariai dalyvavo tarptautinėje stažuotėje – seminare Vengrijoje. Iš Mažeikių rajono dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Raimundas Radavičius ir Mažeikių rajono Šerkšnėnų kultūros centro direktorius Remigijus Kudla.

Balandžio 14-20 dienomis Lietuvos kultūros centrų asociacija bendradarbiaudama su kolegomis iš Vengrijos kultūros centrų surengė tarptautinė stažuotę – seminarą   „Kultūros įstaigų vaidmuo kuriant regiono kultūrinį savitumą – šiuolaikinio kultūros vartotojo ir tautinių tradicijų santykis“ Vengrijoje. Stažuotėje – seminare dalyvavo 42 Lietuvos kultūros centrų asociacijos nariai – Lietuvos kultūros centrų direktoriai ir jų pavaduotojai.  Stažuotės programą parengė ir Lietuvos delegacijai vadovavo Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas, Plungės kultūros centro direktorius Romas Matulis. Stažuotės metu Lietuvos kultūros centrų vadovai susipažino su Budapešto penktos savivaldybės „Angyalföldi József Attila Művelődési Központ“ kultūros centro, Gedele miesto Meno ir kultūros centro ir Solymare miesto kultūros centro „Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár“ kūrybinėmis ir organizacinėmis veiklomis, meno kolektyvų programomis, rengiamais projektais, organizuojamais festivaliais bei kultūros centrų technine baze, šiuolaikinėmis technologijomis, kultūrinio marketingo programomis.

Stažuotėje – seminare  teorinių ir praktinių užsiėmimų metu,  kuriuos vedė Vengrijos kultūros, meno, kultūrinio marketingo ir viešųjų ryšių  specialistai Lietuvos kultūros centrų vadovai studijavo Vengrijos kultūros finansavimo sistemą, kultūros centrų infrastruktūros privalumus, kultūros paslaugų sklaidos ir vartotojų pritraukimo galimybes, darbo su skirtingomis socialinėmis grupėmis specifiką, kultūrinio marketingo priemones, šiuolaikinių technologijų panaudojimą kultūrinei reklamai ir jaunimo aktyvesnio įsitraukimo į kūrybą galimybes. Stažuotės dalyviai  susitiko su kolegomis Gedelės kultūros centro direktoriumi Balazs Kovacs, Solymare kultūros centro direktoriumi Varga Zsolt, Budapešto kultūros centro direktoriaus pavaduotoju kultūrai ir tarptautiniams ryšiams Szalkai Lajos ir aptarė galimus tarptautinio bendradarbiavimo projektus ir perspektyvas, pasikeitė vadybine, įstaigų modernizavimo ir techninio aprūpinimo patirtimi.

Šalies kultūros centrų vadovai ne tik sėmėsi patirties iš Vengrijos kolegų, bet ir patys, bendrų seminarų ir praktikumų  metu, pristatė Lietuvos kultūros centrų veiklą, patirtį ir kultūros politikos savitumus. Kartu su Vengrijos kultūros centrų darbuotojais aptarė tolimesnio tarptautinio bendradarbiavimo, meno programų pasikeitimo  galimybes, susipažino su Badapešto, Gedele, Egerio, Višiagrado, Sentendre ir Kečkemeto miestų kultūrinėmis tradicijomis ir istoriniais, milijonus lankytojų pritraukiančiais kultūriniais objektais.

Leave a Reply

PAKLAUSK
Skip to content