Šie metai Juozo Vaičkaus Skrajojamajam teatrui išskirtiniai, nes šiemet Lietuva, ypač Žemaitija, mini rašytojo Romualdo Granausko 80-ąsias gimimo metines. 2018 metais įvyko kolektyvo premjera „Rožės pražydėjimas tamsoj“ pagal. R. Granausko pjesę, kurioje įprasmintas meilės lyrikos pradininkas Antanas Vienažindys. Esame laimingi, kad turime galimybę pasirodyti įvairiuose renginiuose, skirtuose Žemaitijos metams. Šis spektaklis gegužės 10 dieną buvo rodomas ir Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje, kur vyko konferencija „R. Granauskas – žemaičių rašytojas“. Kiekvieną kartą geriausias sėkmės indikatorius yra žiūrovas. Ne išimtis ir šis pasirodymas – buvome nuoširdžiai priimti ir gerai įvertinti. Džiaugiuosi visa kūrybine grupe, kas vis einame tobulėjimo keliu. Trupė dėkoja gimnazijos bendruomenei, ypač lituanistei Rasai Čičirkaitei ir nuolatiniam kolektyvo pagalbininkui Gintautui Aleknai.

Režisierius Martynas Januška

Leave a Reply

PAKLAUSK
Skip to content