Birželio 27 d. Joniškio kultūros centre vyko tradicinė XIV Lietuvos mėgėjų teatrų šventė „Tegyvuoja teatras!“. Šią šventę, kasmet vykstančią vis kitame šalies rajone ar mieste, 2006 m. inicijavo Lietuvos nacionalinis kultūros centras ir Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga. Joje pagerbiami ryškiausi mėgėjų teatro kūrėjai – režisieriai, aktoriai, scenografai, kompozitoriai, choreografai, teatro pedagogai, kuriems įteikiami Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos diplomai, laureatai pelno „Tegyvuoja teatras“ statulėles 10-yje nominacijų, kitus apdovanojimus. 

Šventę organizavo Joniškio kultūros centro teatras „Žiburys“. Joje buvo nominuoti ryškiausi XXV Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros šventės „Atspindžiai“ spektakliai, pagerbti mėgėjų teatro kūrėjai iš 39 teatrų, įteikti Kazimieros Kymantaitės vardo apdovanojimai. Šventę vainikavo ypatinga nominacija „Už nuopelnus Lietuvos mėgėjų teatrui“ režisierei Vitai Vadoklytei, Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos prezideneiė, Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio teatrų „Stebulė“, „Ku-kū“ vadovei ir režisierei ir „Aukso paukštės“ statulėlės įteikimas už nuopelnus tautinei kultūrai. 

Diplomai buvo įteikti šiems mažeikiškiams: Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro režisierei Airidai Lementauskienei už spektaklio „Sidabrinės rožių akys“ pagal Šatrijos Raganą stenografiją, aktoriui Pauliu Myliai už tėvo vaidmenį spektaklyje „Vaizdeliai iš grytelninkų Tupių gyvenimo (režisierius Martynas Januška), Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės „Visavi“ spektaklio „Siena“ aktorei Daivai Gedvilienei už Moters vaidmenį (režisierė Daiva Gedvilienė), dailininkui Aleksandrui Novak už Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro spektaklio „Medėja“ pagal Jeaną Anouilh ir Euripidą scenografiją (režisierius Martynas Januška).

Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos prezidentė Vita Vadoklytė Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro įteikė atminimo dovanėle dešimties metų sukakties proga.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Comments are closed.

PAKLAUSK
Skip to content