2019-11-23 Mažeikių kultūros centro folkloro ansamblis „Alksna“ pasikvietė latvių suitų etnografinės grupės iš Alsungos kolektyvą (Suitu sievas, Suitu vīri, Suitu dūdenieki). Svečiams gerą įspūdį paliko Mažeikių muziejus, o kultūros centro pramogų salėje susirinkusiems entuziastams parodė 1,5 val. trukmės autentišką savo krašto programą. Buvo labai gražu, jauku ir miela!

Suitai (suiti) – latvių etnografinė grupė. Gyvena Kuržemės vakaruose; susitelkę daugiausia Alsungos savivaldybėje, dar gyvena Ventspilio savivaldybės Jūrkalnės valsčiuje, Kuldīgos savivaldybės Gudeniekų valsčiuje. Suitų krašto centras yra Alsunga. Iš viso yra apie 2500 suitų. Tikintieji katalikai. Nuo kitų Latvijos regionų gyventojų suitai skiriasi savo kultūra, kalba ir tradicijomis. Gyvendami izoliuotai suitai išlaikė savo kultūrą ir papročius, unikalius geltonų ir raudonų atspalvių apdarus (tradicinius Kuržemės tautinius drabužius praturtino įvairiomis detalėmis), gamina seniausius latvių valgius (kraujinę dešrą asinsdesa, kraujinius blynus asins pankūkas). Suitų folklorinis ansamblis Suitu sievas (įkurtas 1955) garsėja daugiabalsiu burdoniniu dainavimu (ilgai tęsiamas žemas tonas arba sąskambis). Be to, yra suitų vyrų ir dūdmaišininkų (dūdenieki) kolektyvai. 2001 m. įkurtas suitų etninės kultūros centras rūpinasi suitų kultūros paveldo išsaugojimu ir populiarinimu. 2009 m. suitų kultūrinė erdvė įtraukta į UNESCO nematerialiojo kultūros paveldo sąrašą.

Nuotraukos Algirdo Vilko 

Leave a Reply

PAKLAUSK
Skip to content