Sausio 27-oji – ypatinga diena Mažeikių kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių chorui „Atmintis“ – 30 metų jubiliejus. Choro veikla žymima 1989 metais. Vadovė Gražina Degutienė, o vėliau vadovavimą perėmė muzikos pedagogė Margarita Jurkuvienė, o nuo 2011 m. vasario vadovauja chorvedė Zita Gužauskienė.

Šventinė diena prasidėjo Šv. Mišiomis Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Vėliau Mažeikių kultūros centre vyko Gintauto Aleknos fotografijų parodos „Ten, kur lietuviai gyveno“ atidarymas, taip pat mažeikiškiai galėjo išvysti šiai dienai suruoštą ekspoziciją, kurios turinys – iš tremties grįžusių žmonių daiktai.

Jubiliejaus proga choras „Atmintis“ (vad. Zita Gužauskienė) suvienijęs kūrybines jėgas su J. Vaičkaus Skrajojamuoju teatru (vad. Martynas Januška) surengė nuostabų koncertą, kuriame dalyvavo: politinių kalinių ir tremtinių chorai iš Mažeikių, Plungės, Telšių ir Kuršėnų, pasirodė liaudiškų šokių studija „Kauškutis“, atlikėjas Romas Dambrauskas. Renginį vedė bei teatralizuotą dalį pristatė J. Vaičkaus Skrajojamojo teatro aktoriai.

Scenografė Daiva Vaičienė

Leave a Reply

PAKLAUSK
Skip to content