2020 rugpjūčio 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras „Atmintis“ (vad. Zita Gužauskienė) dalyvavo Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų sąskrydyje „Su Lietuva širdy“
Raseinių rajone Ariogaloje vyko tradicinis 30-asis sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Renginyje buvo aukojamos šv. Mišios, pagerbtos komunistinio/bolševikinio teroro ir trėmimų aukos, skambėjo šalies vadovų sveikinimai, koncertavo tremtinių chorai, vyko Lietuvos partizanų gyvenimo rekonstrukcijos, įvairių knygų pristatymai ir kiti renginiai.

Leave a Reply

PAKLAUSK
Skip to content