Birželio 14 d. paskelbta Gedulo ir vilties diena. Šią dieną Lietuvoje minimi tremtyje žuvę lietuviai. Mažeikiuose šios dienos minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, kur aukotos mišios už  negrįžusius, dingusius be žinios tremtyje. Šv. Mišias aukojo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras brolis Algirdas Malakauskis OFM ir Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas, kun. Gintaras Lengvinas.

Po šv. Mišių visi pakviesti į Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Didžiąją salę, kurioje buvo rodomas dokumentinis filmas „Mažesnysis brolis Augustinas Dirvelė“. Filmas skirtas Augustino Dirvelės OFM 115-osioms gimimo metinėms, Pranciškonų gimnazijos 85 metų jubiliejui ir mažesniųjų brolių išėjimo iš pogrindžio 30 metų sukakčiai paminėti. Spalvinga ir dramatiška brolio pranciškono gyvenimo istorija bei ekspedicijos į bekraštės tundros žemę patirtis sugulė į valandos trukmės filmą, keliantį esminius klausimus apie kiekvieno žmogaus pašaukimą ir misiją. Filmą pristatė šv. Mišias aukojęs brolis Algirdas Malakauskis OFM, OFS Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos komunikacijos koordinatorė, filmo scenarijaus autorė Monika Midverytė ir vienas iš ekspedicijų į Sibirą pradininkas, organizatorius, videooperatorius Gintautas Alekna.

Į renginių ciklą aktyviai įsijungė ir J. Vaičkaus Skrajojamojo teatro aktoriai: prieš dokumentinį filmą Kultūros centre buvo parodyta kompozicija „Širdis mana – tai Lietuva“.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas tęsėsi ir šios dienos pavakarę. Mažeikių Švč. Jėzaus širdies bažnyčioje aukotos šv. Mišios. O po jų šventinė eisena patraukė link Mažeikių geležinkelio stoties. Čia vyko atminties valanda „Lemtis mana – šalis svetima“. Širdį virpino Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro choro „Atmintis“ atliekamos dainos, Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro aktorių skaitomos eilės. Susirinkusieji dalijosi prisiminimais, padėjo gėlių ir uždegė atminimo žvakutes tiems, kuriuos išplėšė iš gimtųjų namų, tiems, kurie negrįžo…

Leave a Reply

PAKLAUSK
Skip to content