Kūrybinės veiklos pradžia – 1962 m. Pirmasis vadovas – Vytautas Urbonavičius. Vėlesni – Juozas Domarkas, Janina Spalvienė, Liudmila Kostkevičienė. Nuo 1981 metų iki šiol chorui vadovauja Ričardas Grušas.

1965 metais „Draugystei“ suteiktas pavyzdinio kolektyvo vardas. Tais pačiais metais choras vyko į respublikines, regionines, apskrities ir rajono dainų šventes. Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę ,,Draugystė“ dalyvavo pirmą kartą giedant „Tautišką giesmę“  Mažeikių miesto stadione.

Grušo iniciatyva nuo 1999 metų Mažeikių rajone organizuojami sakralinės muzikos festivaliai. Juose dalyvauja Lietuvos ir Latvijos mėgėjų ir profesionalų chorai.

„Draugystė“ pasirodė trijose Baltijos ir Šiaurės jūrų valstybių dainų šventėse Klaipėdoje, Rygoje ir Visbio mieste Gotlando saloje (Švedija). Lietuvos–Italijos draugijos kvietimu choras buvo giedojo dvejose liturginėse šv. Mišiose Romos Panteone ir Vatikane, kur šv. Mišias aukojo Popiežius Jonas Paulius II.

2005 metais ,,Draugystė“ koncertavo Vilniaus arkikatedroje bazilikoje kartu su prof. Virgilijumi Noreika ir vargonininku Dainiumi Sverdiolu. Kūrybinės veiklos 45-mečiui paminėti 2007 m. parengė dvi koncertines programas ,,Dievo dovana“, ,,Tėviškės dainos“ ir jas įrašė į DVD kompaktinę plokštelę. Atlikėjai dalyvavo dviejuose tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose Kaune ir Ochride (Makedonija), kur laimėjo III laipsnio diplomus, Šteinfurte (Vokietija), Prahoje, Bratislavoje (Slovėnija), chorų festivaliuose Latvijoje bei Lietuvoje. Choro grupė dalyvavo Mažeikių Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro spektaklio ,,Jobas“ pastatyme.

„Draugystei“ suteikta mėgėjų meno kolektyvų II kategorija.

Šiuo metu kolektyve – 52 choristai.

Chormeisterė – Julė Draudikienė, koncertmeisterė – Inga Grušaitė.

 

Ričardas Grušas – vadovas.

Mob. 8 614 42 040.

El. p. ricardasmuzika@gmail.com

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 22 d.
PAKLAUSK
Skip to content